Integrated Solutions wprowadza nową usługę backupu z chmury zbudowaną w oparciu o rozwiązania EMC

Dodano 15-11-2012 | Autor: Integrated Solutions

Firmy zbudują platformę BaaS – rozwiązanie oferujące usługę wykonywania firmowej kopii bezpieczeństwa w chmurze

Warszawa, 15 listopada 2012 rokuIntegrated Solutions (IS) wyspecjalizowany integrator ICT należący do Orange Polska – największej firmy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – wprowadza do swojej oferty usługę Backup as a service (BaaS). BaaS daje przedsiębiorstwom nowe możliwości w zakresie wykonywania kopii bezpieczeństwa danych bez kosztownych i technicznie złożonych projektów. Tym samym zdejmuje z działu IT problem przywracania danych i odtwarzania systemów w razie awarii. Teraz nieoczekiwany wzrost ilości danych lub pojawienie się nowych systemów nie stanowią problemu. Nowa usługa została zbudowana w oparciu o rozwiązania EMC. Infrastruktura składa się ze wzajemnie zintegrowanych narzędzi do wykonywania kopii zapasowych i deduplikacji danych EMC Avamar i Data Domain 670.

„Konsekwentnie poszerzamy naszą ofertę chmurową rozbudowując ją o kolejne usługi świadczone w tym modelu. W kwietniu tego roku, jako pierwsi na polskim rynku wprowadziliśmy rozwiązanie Ujednoliconej Komunikacji z chmury (UCaaS), które zostało bardzo pozytywnie odebrane przez rynek. Teraz, dbając o wybór najlepszych technologii dla naszych klientów, wprowadzamy rozwiązanie bezpieczeństwa dostarczane jako usługa w oparciu o technologię firmy EMC”- mówi Leszek Hołda, Prezes Integrated Solutions.

„Rozwiązania do przetwarzania w chmurze — publicznej, prywatnej lub hybrydowej umożliwiają przedsiębiorstwom osiąganie efektu skali oraz zwiększenie szybkości reagowania i elastyczności w porównaniu z tradycyjnymi środowiskami informatycznymi. W dalszej perspektywie będzie to ważne narzędzie, które pozwoli radzić sobie ze złożonością cyfrowego wszechświata. Przetwarzanie w chmurze pozwala korzystać z rozwiązań typu IT-as-a-Service, a dynamika rozwoju rynku usług zbudowanych w oparciu o cloud computing jest znacząco wyższa od tempa wzrostu tradycyjnych rozwiązań IT. Stwarza to szansę dla firm telekomunikacyjnych i dostawców usług IT. Obecnie koszty przetwarzania w chmurze stanowią niecałe 2% wydatków na informatykę, jednakże IDC szacuje, że do 2015 r. prawie 20% informacji będzie miało styczność z firmami świadczącymi takie usługi — oznacza to, że gdzieś na drodze bajtu od źródła do miejsca przeznaczenia będzie on przechowywany lub przetwarzany w chmurze,” – powiedział Adam Wojtkowski, dyrektor generalny EMC w Polsce.

Backup as a service od IS występuje w kilku modelach: Backup Storage i Integrated Backup Management oraz w opcji typu private. Pierwszy model przeznaczony jest dla firm posiadających własne narzędzia backupowe, poszukujących scentralizowanego i elastycznego repozytorium kopii bezpieczeństwa w chmurze publicznej lub hybrydowej. Deduplikacja danych w tej usłudze może zachodzić po stronie klienta lub w repozytorium znajdującym się w data center Orange Polska. Rozwiązanie pozwala na znaczne skrócenie czasu wykonywania kopii bezpieczeństwa w stosunku do rozwiązań tradycyjnych.
Drugi model przeznaczony jest dla firm nie posiadających własnych narzędzi do backupu, poszukujących usługi wykonywania i zarządzania kopiami bezpieczeństwa swoich systemów informatycznych w chmurze publicznej lub hybrydowej. Ochroną mogą być objęte zasoby serwerów fizycznych i wirtualnych, stacji roboczych, baz danych oraz systemów NAS. Kopie bezpieczeństwa dla wspieranych aplikacji mogą być wykonywane w trybie online.

„Bezpieczeństwo danych i systemów to obszar mający newralgiczny wpływ na działanie biznesu. Utrata danych wiąże się z dużymi kłopotami. Może doprowadzić do straty zysków i klientów, a w skrajnych przypadkach – do upadku firmy. Szef przedsiębiorstwa, które korzysta z BaaS nie musi martwić się zagrożeniami dla danych, ich nagłym przyrostem czy pojawieniem się nowych systemów w infrastrukturze. Usługa realizowana jest w chmurze, a więc w data center Orange Polska. To sprawia, że firma nie musi zajmować się kwestiami związanymi z oprogramowaniem, bo dostarcza je usługodawca, czyli Integrated Solutions w modelu chmury prywatnej i współdzielonej. Co więcej, firma może objąć backupem te elementy, na których jej zależy ponosząc miesięczną opłatę jedynie za wykorzystane funkcjonalności” – dodaje Leszek Hołda, Prezes Integrated Solutions.

Informacje o EMC:
Firma EMC Corporation (NYSE: EMC) jest światowym liderem w zakresie dostarczania rozwiązań informatycznych umożliwiających przedsiębiorstwom oraz dostawcom usług internetowych i telekomunikacyjnych przekształcanie ich procesów biznesowych do modelu usługowego (IT as a Service). Fundamentem tych zmian jest przetwarzanie w chmurze. Dostarczając innowacyjne produkty i usługi firma EMC działa na rzecz upowszechnienia przetwarzania w chmurze pomagając działom informatyki przechowywać, chronić i analizować ich najcenniejsze zasoby – informacje – w bardziej elastyczny, niezawodny i ekonomiczny sposób. Więcej informacji na temat firmy EMC można znaleźć na stronie www.emc.com.pl.


Informacje o Integrated Solutions:

Integrated Solutions jest partnerem firm w cyfrowej transformacji. IS dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania technologiczne. Partnerami firmy Integrated Solutions są wiodący światowi dostawcy rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych. Integrated Solutions jest spółką powstałą w ramach Orange Polska.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://I-S.com.pl.


Kontakt dla mediów:

Karol Stróż
Head of Marketing
Integrated Solutions
E-mail: karol.stroz@orange.com

Wojciech Jabczyński
Rzecznik prasowy
Orange Polska
E-mail: wojciech.jabczynski@orange.com