CLOUD

BaaS - kompleksowy backup     BaaS - backup środowisk wirtualnych

Backup as a Service służy do wykonywania „w chmurze” backupu informacji przechowywanych na lokalnych laptopach i stacjach roboczych. Ochroną mogą być także objęte zasoby serwerów fizycznych i wirtualnych, baz danych oraz systemów NAS.

BaaS daje nowe możliwości w obszarze ochrony danych bez konieczności przeprowadzania kosztownych i technicznie złożonych projektów. Pełny backup następuje niezauważalnie dla użytkownika i może być wykonany w dowolnym czasie. Usługa zdejmuje z działu IT problem przywracania danych i odtwarzania systemów. Teraz utrata danych na skutek awarii, kradzieży laptopa, zagubienia dysku USB czy skasowania ważnego pliku, nie stanowią żadnego problemu. Nieoczekiwany wzrost ilości danych lub pojawienie się nowych systemów również nie są żadnym kłopotem.

 

Video

 

This IS BaaS

Jakie są korzyści?

Pełny backup informacji do 30 dni wstecz.
BaaS zapewnia wykonywanie codziennych pełnych
backupów informacji ze stacji roboczej czy laptopa,
a każdy backup jest przechowywany w systemie
przez 30 dni.

Backup wykonywany w dowolnym, określonym czasie i niezauważalnie dla użytkownika.
Backup wykonywany jest według zadanego kalendarza
lub w każdej chwili po kliknięciu ikony „backup”
na pulpicie. Możliwość parametryzacji
oraz priorytetyzacji wykonywanych backupów -
administrator usługi (po stronie Klienta)
ma narzędzia do zdalnego zarządzania usługą.
Dzięki deduplikacji ilość przesyłanych danych
nie obciąża transmisji danych.
Użytkownik nie ponosi żadnych konsekwencji
związanych z backupem.

Backup dysków, wybranych katalogów i plików.
Istnieje możliwość backupu całych dysków,
wskazanych katalogów lub wskazanych plików.
Według takich samych reguł możliwe jest
odtworzenie tych informacji.

Jedno miejsce, w którym dane są bezpieczne, łatwe do składowania i łatwe do odtworzenia.
W wielu firmach istnieją systemy backupu,
ale nie obejmują one łatwego backupu
stacji roboczych i laptopów. Często dane
są przechowywane w przeróżnych miejscach
(dyski, USB, Sharepoint, laptop, tablet,
telefon). BaaS daje jedno miejsce,
w których dane są bezpiecznie składowane
i mogą być odtworzone.

Zakres oferty

BaaS przeznaczony jest dla firm
posiadających własne narzędzia backupowe,
które poszukują scentralizowanego
i elastycznego repozytorium kopii bezpieczeństwa
w chmurze publicznej, hybrydowej lub prywatnej.

BaaS przeznaczony jest także dla firm
nie posiadających własnych narzędzi do backupu,
które poszukują usługi wykonywania
i zarządzania kopiami bezpieczeństwa
swoich systemów informatycznych
w chmurze publicznej, hybrydowej lub prywatnej.

Kopie zapasowe są wykonywane
przez oprogramowanie EMC Avamar
zainstalowane na stacji klienta
oraz w systemie centralnym.

BaaS nie obciąża transmisji danych.
Dane są deduplikowane – ilość przesyłanych danych
jest minimalna. Dane mogą być przesyłane
poprzez Internet lub IPVPN.

Usługa realizowana „w chmurze” –
w bezpiecznym Data Center Orange Polska.
Klient nie musi zajmować się kwestiami
związanymi z oprogramowaniem,
bo dostarcza je usługodawca.
Dane przesyłane są do centralnego
repozytorium w chmurze IS (Avamar Grid)
znajdującego się w CPD Łódź,
zapewniającego bezpieczeństwo, łatwość użycia
i oszczędne gospodarowanie pasmem transmisji danych.

Bezpieczeństwo danych to obszar mający newralgiczny wpływ na działanie biznesu. Ich utrata wiąże się z dużymi kłopotami. Co roku notuje się zaginięcie i kradzież kilkunastu tysięcy komputerów przenośnych. Wśród nich są laptopy służbowe. Inne to urządzenia prywatnych użytkowników, którzy wykorzystując je na zasadzie BYOD (Bring Your Own Device) zgromadzili na nich ważne dane firmowe. Pracownikom zdarza się także zgubić USB z ważnymi informacjami albo przez pomyłkę skasować ważny plik. Do tego dochodzą różnego rodzaju awarie, które powodują utratę danych.

BaaS gwarantuje pełny backup danych w tych wszystkich przypadkach do 30 dni wstecz, który wykonywany jest niezauważalnie dla użytkownika w określonym przez administratora czasie. Co więcej, firma może objąć te elementy, na których jej zależy ponosząc opłatę jedynie za wykorzystane funkcjonalności. Usługa realizowana jest w modelu chmurowym, czyli w bezpiecznym Data Center w Łodzi – jednym z najnowocześniejszych centrów danych w Polsce. Informacje są deduplikowane, co sprawia, że ilość przesyłanych danych jest minimalna i nie obciąża łącza. Klient nie musi martwić się przywracaniem danych i systemów – robimy to za niego, w wybranym czasie, niezauważalnie dla użytkowników, nie obciążając transmisji danych.