Unified. Cloud-based. This IS modern communication.

Cloud

UCaaS - Unified Communication as a Service

Unified Communication (ujednolicona komunikacja) polega na zintegrowaniu komunikacji głosowej, wideo oraz transmisji danych. Integrated Solutions daje możliwość potraktowania Unified Communication jako zewnętrznej usługi (as a Service), świadczonej w modelu chmury obliczeniowej (Cloud Computing).

Nowe standardy nowoczesnej współpracy

Wiadomości

Wysyłaj wiadomości prywatne do jednej osoby lub rozpocznij grupową dyskusję.

Połączenia głosowe

Odbieraj i nawiązuj połączenia z komputera, aplikacji mobilnej lub telefonu stacjonarnego.

Spotkania video

Prowadź telekonferencje video lub głosowe, nawet z 200 osobami jednocześnie.

Tablica

Korzystaj z interaktywnej tablicy, rysuj posługując się myszą lub ekranem dotykowym.

Zespoły

Organizuj zespoły wokół projektów, aby efektywnie pracować i unikać szumu.

Pliki

Bezpiecznie udostępniaj pliki i uzyskuj do nich łatwy dostęp z dowolnego urządzenia.

Korzyści z UC w modelu z chmury to przede wszystkim brak nakładów inwestycyjnych i efektywniejsze wykorzystanie zasobów, dużo szybszy czas uruchomienia systemu, niesamowita elastyczność i „always green”, czyli najnowsza wersja systemu bez troski o upgrade'y.

Usługa skomponowana jest w oparciu o dojrzałe i zaawansowane rozwiązanie firmy Cisco (HCS – Hosted Collaboration Solution) i zasoby infrastrukturalne Grupy Orange Polska – m.in. największe w Polsce centrum przetwarzania danych oraz najbardziej rozległą sieć światłowodową.


 
Usługa UCaaS może oznaczać po prostu „słuchawki z chmury” – wykorzystując urządzenia stacjonarne i mobilne do połączeń głosowych, ale może być również rozbudowana o kolejne elementy systemu takie jak komunikator pozwalający dzwonić i przesyłać pliki, zestawiane w prosty sposób tele- i wideokonferencje, informowanie o dostępności itd.

 

Video

 

Integrated Solutions – UCaaS – Unified Communication as a Service

Zapraszamy do obejrzenia animacji ilustrującej, czym jest system Unified Communication (ujednoliconej komunikacji) i jak można z niego korzystać w modelu usługowym (as a service) z chmury obliczeniowej (Cloud Computing).

 
Jakie są korzyści?

Zmiana struktury kosztów.
Korzystanie z UC w zależności od aktualnych potrzeb oraz zmiana struktury kosztów – usługi są oparte na modelu kosztów operacyjnych, zapewniając bardziej elastyczną kontrolę nad wydatkami

Niezależność
Niezależność od systemów operacyjnych czy bazodanowych - technologia Cisco pozwala na obsługę różnych  systemów.

Elastyczność.
Zarówno w przypadku połączenia usługi z istniejącą infrastrukturą telefoniczną, tradycyjną lub IP, jak i w dodawaniu kolejnych użytkowników.

Testowanie systemu.
Możliwość testowego uruchomienia systemu na małym organizmie – poznanie funkcjonalności i sprawdzenia realnych potrzeb różnych grup użytkowników.

Łączenie systemów.
Możliwość łączenia wdrożonego już systemu UC w tradycyjnym modelu z platformą UCaaS.

Przejrzysty model rozliczeń.
Jedna comiesięczna faktura za wykorzystane zasoby, od jednego podmiotu dostarczającego usługę oraz sprzęt.

 

 
Zakres oferty

Discovery Workshop — bezpłatny:
kilkugodzinny wstępny warsztat z Klientem, na którym budujemy wspólną bazę pojęciową, poznajemy jego organizację i systemy, przedstawiamy metody działania, określamy zakres i zbieramy informacje konieczne do przedstawienia Oferty na Pełny Audyt

Pełny Audyt:
praca u Klienta z jego zespołem

Raport RODO:
na podstawie Pełnego Audytu przygotowujemy Raport RODO przedstawiający wyniki m.in. analiz dot. identyfikacji procesów przetwarzania danych, identyfikacji zbiorów z danymi osobowymi oraz innymi wrażliwymi danymi, metod przechowywania i przetwarzania danych, mechanizmów kontroli dostępu, środków zabezpieczenia przed wyciekiem danych, mechanizmów zarządzania cyklem życia danych, struktur organizacyjnych związanych z Data Governance, zdolności realizacji szczególnych wymogów wprowadzonych przez RODO (prawo do zapomnienia, profilowanie, raportowanie posiadanej wiedzy), ryzyka związanego z niezgodnością

Rekomendacje:
przedstawiają rekomendowane działania organizacyjne, procesowe, aplikacyjne oraz technologiczne i mogą zawierać m.in. Zalecenia dot.poprawy infrastruktury, procesów, aspektów bezpieczeństwa, połączeń między systemami; dodatkowych testów, audytów i konsultacji; zastosowania/wdrożenia nowych rozwiązań lub skorzystania z nowych usług

Projekty obszarowe:
na podstawie w/w rekomendacji uruchomienie poszczególnych działań dostosowawczych jako osobnych projektów, ale wspólnie synchronizowanych biorąc pod uwagę wpływ zmian na infrastrukturę i organizację Klienta oraz współzależności

Monitorowanie i utrzymanie zgodności:
usługa pozwala na stale lub cykliczne audytowanie i raportowanie stanu zgodności z RODO

 
Zdjęcia

 

 

 

Zobacz także: Unified Communication