IT

Backup

Centralne systemy tworzenia kopii zapasowych

Informacja to jeden z najważniejszych zasobów, jakim dysponuje współczesna firma. Jej rola rośnie,  a wraz z nią potrzeba stosowania odpowiednich narzędzi ochrony. Usługa Integrated Solutions pozwala na stworzenie systemu, który zapewni efektywne tworzenie i przechowywanie zapasowych kopii danych. Dzięki temu nawet w przypadku zdarzeń, które spowodują utratę danych lub dostępu do nich, będziesz mógł sięgnąć po potrzebne informacje i odtworzyć pierwotne zasoby. Budując Twoje środowisko do backupu rozpoczynamy od analizy bieżącej sytuacji. Sprawdzamy, jakie są potrzeby firmy, możliwości oraz wymagania względem stosowanej ochrony. Na tej podstawie z szerokiego grona dostawców dopieramy właściwe narzędzia programowe i sprzętowe. Wdrożenie realizujemy zgodnie z wcześniej przedstawionym projektem. Szkolimy administratorów i świadczymy opiekę serwisową. Nie jesteśmy tłem. Współpracujemy, rekomendując działania, które wzmocnią bezpieczeństwo firmy i będą podstawą do dalszego rozwoju systemu.

Integrated Solutions bazuje na rozwiązaniach wykorzystujących deduplikację danych, czyli algorytm, który sprawia, że przetwarzane są unikatowe, niedublujące się dane. Ich wielokrotna redukcja skutecznie skraca czas wykonywania kopii zapasowych. Pozwala na szybki transfer pomiędzy odległymi lokalizacjami oraz zmniejsza wolumen składowanych kopii. Istotną cechą oferowanych przez IS systemów jest również centralizacja zarządzania. Polega ona na wspólnym zarządzaniu komponentami systemu do backupu, które zostały rozlokowane w różnych jednostkach organizacyjnych i terytorialnych. Naszym celem jest także dobór optymalnej technologii wykonywania kopii zapasowych, odpowiedniej do istniejących w firmie warunków technicznych.

 

Dla kogo?

 

Usługa skierowana jest do każdej firmy, dla której ochrona informacji stanowi istotny element strategii biznesowej. Naszą ofertę dedykujemy firmom o różnych profilach, funkcjonujących w wielu branżach.

 
Jakie są korzyści?

większa ochrona danych biznesowych - możliwość ich szybkiego odtworzenia w przypadku utraty

automatyzacja działań i wzrost produktywności działu IT

łatwiejsze zarządzanie dzięki centralizacji poszczególnych komponentów

elastyczność systemu, która pozwala na jego dopasowanie do potrzeb biznesu

wzrost wydajności procesu odtwarzania danych

oszczędność czasu, przestrzeni dyskowej i kosztów