IT

Disaster Recovery

Rozwiązania klasy Disaster Recovery i Disaster Avoidance stoją na straży bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania biznesu. Dostępne narzędzia służą do odtwarzania danych utraconych na wypadek awarii w ośrodkach zewnętrznych. Oferowana przez Integrated Solutions technologia cechuje się wysoką  dostępnością dla środowiska wirtualnego VMware. W tym celu wykorzystujemy wirtualizator macierzowy EMC VPLEX i konfigurację vSphere Metro Storage Cluster (vMSC). vMSC zapewnia możliwość rozciągnięcia klastra VMware HA/DRS pomiędzy dwiema lokalizacjami, używając hostów ESXi 5.x i serwera zarządzającego vCenter Server 5.x. Taka konfiguracja to rozwiązanie klasy Disaster Avoidance, które dostarcza maksymalną dostępność maszyn wirtualnych na wypadek awarii dowolnej lokalizacji lub też komponentu infrastruktury. Skraca też czasy RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective) zbliżając je do poziomu 0. Każdy z rozciągniętych klastrów pozwala na ciągłe przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy ośrodkami za pomocą mechanizmu vMotion. Klastry gwarantują także funkcjonalność HA (High Availability) i DRS (Distaster Recovery Services) dla każdego z ośrodków.

Wykorzystanie technologii EMC VPLEX upraszcza środowisko wirtualne. Zastosowanie VPLEX dostarcza nowych możliwości, dzięki którym działanie systemów uzyskuje nową jakość. Pozwala na wirtualizację rozproszonej pamięci masowej i scalenie macierzy dyskowych różnych producentów. Ułatwia przenoszenie danych pomiędzy zasobami dyskowymi, tworząc jeden  punkt zarządzania środowiskiem macierzowym, rozciągnięty na rozproszone lokalizacje. Dzięki wykorzystaniu dystrybuowanej pamięci cache możliwe jest prezentowanie dostarczonych woluminów do hostów zarówno w lokalizacji podstawowej, jak i zapasowej. Wszystkie odczyty są realizowane lokalnie, natomiast zapisy są synchronicznie replikowane do lokalizacji zdalnej. W sytuacjach awaryjnych hosty z jednej lokalizacji mają dostęp do danych zapisanych w lokalizacji zdalnej. W rezultacie systemy wirtualne zyskują wyższy współczynnik dostępności. Dostęp do danych jest możliwy cały czas w lokalizacji podstawowej i zapasowej. VPLEX chroni systemy przed różnego rodzaju awariami, zapewniając stały dostępu do danych biznesowych. 

 
Dla kogo?


Najczęściej w rozwiązania klasy Disaster Recovery i Disaster Avoidance inwestują średnie i duże firmy o rozproszonych strukturach, z wieloma oddziałami. W ten sposób zwiększają bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, zapewniając ciągłość działania biznesu, bez obaw o skutki niepożądanych sytuacji.

 
Korzyści:

Stały dostęp do danych w każdej z lokalizacji

Jeden punkt zarządzania środowiskiem macierzowym

Szybkie przywrócenie zasobów. Czas RTO i RPO zbliżony do poziomu 0.

Uproszczona architektura środowiska wirtualnego

Zapewniona ciągłość biznesowa