IT

Rozbudowa infrastruktury IT w firmie często wiąże się z problemem braku odpowiedniej powierzchni, gdzie można ją zainstalować. Dodatkowo, pomieszczenia w których mają być zainstalowane serwery lub inny sprzęt IT, wymagają odpowiednich warunków związanych z dostarczeniem energii, wentylacji i zapewnieniem bezpieczeństwa (zarówno dostępu, jak i działania urządzeń). Przystosowanie takich pomieszczeń i ich utrzymanie oznacza spore nakłady inwestycyjne.

This IS Collocation

Integrated Solutions proponuje usługę “Kolokacja”, polegającą na udostępnianiuspecjalnie przygotowanego miejsca, w którym można umieścić własną infrastrukturę IT.

W związku z tym Integrated Solutions proponuje usługę kolokacji, polegającą na udostępnianiu obiektu technicznego, w którym można umieścić własną infrastrukturę IT. Parametry techniczne Sali kolokacyjnej gwarantują stabilne funkcjonowanie kluczowych systemów IT i bezpieczny dostęp do przetwarzanych i przechowywanych danych (tryb 24/7/365).

Wszystkie świadczone usługi są obwarowane zapisami umowy świadczenia usług na odpowiednio wysokim poziomie SLA (Service Level Agrement) na warunki środowiskowe.

 
Jakie są korzyści?

Bezpieczna lokalizacja.
Natychmiastowy dostęp do odpowiednio wyposażonej
i zabezpieczonej lokalizacji, w której można zainstalować
własną infrastrukturę IT.

Eliminacja kosztów.
Eliminacja kosztów związanych z poszukiwaniem,
pozyskaniem, wyposażeniem i zabezpieczeniem
odpowiedniej nieruchomości.

Stabilność systemu.
Własne agregaty prądotwórcze, stała kontrola i nadzór za pomocą specjalistycznego systemu monitorowania.

Bezpieczeństwo.
Ochrona dostępu, bezpieczeństwo sieci i usług,
nadzór nad użytkownikami, monitoring obiektu
i jego parametrów.

Transmisja danych.
Możliwość uruchomienia transmisji danych do określonej lokalizacji.

 
Zakres oferty

Udostępnianie gotowych pomieszczeń Orange, w których zapewnione są odpowiednie
parametry środowiskowe (kontrolowane
przez systemy monitorowania i nadzoru).

Zasilanie o wysokiej niezawodności
zapewnione układami UPS oraz agregatami
prądotwórczymi.

Bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu
- ochrona dostępu, bezpieczeństwo sieci
i usług, nadzór nad użytkownikami,
monitoring bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie przed pożarem,
oraz usługi relokacji sprzętu oraz
„zdalnej ręki”.