IT

Dane techniczne obiektu
 • Adres obiektu: CPD Natolin, Warszawa (Ursynów), ul. przy Bażantarni 10
 • 550 m2 powierzchni kolokacyjnej
 • Zasilanie energetyczne - dwie niezależne drogi zasilania, przydział mocy dla obiektu 2 MW
 • Zasilanie szaf rack – dwa niezależne tory zasilania na rack, każdy zabezpieczony dedykowanym zasilaczem UPS, agregaty spalinowe
 • Systemy zarządzania i bezpieczeństwa zgodne ze standardem podobnej klasy obiektów. Całodobowy monitoring wszystkich systemów.
 • Dwie rozdzielne, drogi optyczne, węzeł DWDM w obiekcie
 • Możliwość zapewnienia połączenia z innymi operatorami telekomunikacyjnymi.
 • Dostęp do usługi TPiX
 
Dostępność Data Center

Gwarantowana dostępność, wyrażona jako suma godzin w ciągu roku kalendarzowego, podczas których IS zapewnia działanie usługi podstawowej – 99,95%

 
Zasilanie

Doprowadzenie do DC Natolin energii za pomocą dwóch niezależnych linii średniego napięcia.

Zastosowanie zapasowego agregatu prądotwórczego.

Zastosowanie automatycznych systemów przełączania zasilania.

Dystrybucję zasilania do urządzeń IT w serwerowniach z dwóch niezależnych torów zabezpieczonych przez UPS-y.

W przypadku urządzeń wyposażonych w jeden zasilacz - zastosowanie bezprzerwowych przełączników STS.

Gęstość mocy - ponad 1,25 kW/m².

 
Klimatyzacja precyzyjna

System klimatyzacji precyzyjnej zapewniający stabilne utrzymywanie parametrów środowiska na poziomie - temperatura:+22ºC ± 2ºC, wilgotność: 35% ÷ 45%.

Niezależne urządzenia klimatyzacyjne z bezpośrednim odparowaniem i skraplaczami chłodzonymi powietrzem.

Zapewnienie redundancji systemów klimatyzacji na poziomie N+2.

Zasilanie klimatyzatorów z dwóch niezależnych torów.

 
Podłoga techniczna
 • Wysokość – 60 cm.
 • Wytrzymałość 1200 - 1500 kG/m2.
 
Systemy bezpieczeństwa i monitoringu
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Telewizji Przemysłowej (CCTV), System Kontroli Dostępu.
 • System Alarmowania Pożarowego oraz automatyczny System Gaszenia oparty na nietoksycznym i nieszkodliwym dla ludzi i sprzętu IT gazie FM-200.
 • System Monitoringu.
 • Ciągły monitoring i rejestracja warunków środowiska ( temperatura oraz wilgotność powietrza w serwerowniach ) oraz parametrów obszaru zasilania – napięcie, prąd.
 • Ciągły nadzór nad stanem klimatyzatorów, UPS-ów, rozdzielnic energetycznych, agregatów prądotwórczych oraz punktów dystrybucyjnych zasilania.