IT

Środowisko Microsoft – licencjonowanie grupowe produktów i usług chmurowych firmy Microsoft

Program licencjonowania grupowego firmy Microsoft został stworzony z myślą o potrzebach dużych przedsiębiorstw. Integrated Solutions należy do wąskiego grona Microsoft LSP (Licensing Solution Providers – dawniej LAR – Large Account Reseller). Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom współpracę w ramach umów MEA (Microsoft Enterprise Agreement) lub MPSA (Microsoft Product and Services Agreement).

 
Umowa MEA


Stworzona została z myślą o dużych organizacjach. Mogą z niej skorzystać firmy z ponad 500 użytkownikami lub jednostki administracji publicznej z ponad 250 użytkownikami, które są zainteresowane zestandaryzowaniem posiadanych licencji w organizacji i uproszczeniem zarządzania nimi.

 
Jakie są korzyści?

Atrakcyjne ceny dostosowane do potrzeb dużych organizacji korzystających zarówno z rozwiązań serwerowych jak i chmurowych w ramach jednej spójnej platformy informatycznej.

Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania zarówno dostępnego w chmurze obliczeniowej jak i instalowanego lokalnie.

Możliwość zagwarantowania cen i rozłożenia opłat licencyjnych nawet na trzy lata.

Dostęp do usług chmurowych firmy Microsoft oraz oprogramowania instalowanego lokalnie, a także modelu mieszanego, dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego wielkości oraz potrzeb technologicznych.

Trzyletni okres amortyzacji z możliwością przedłużenia jedynie w zakresie wsparcia Microsoft Software Assurance.

Stała, roczna opłata za użytkownika rozwiązań firmowych.

Możliwość scentralizowania zakupów dla całej organizacji i wykorzystania wsparcia światowej sieci partnerów firmy Microsoft.

Wsparcie techniczne 24/7, usługi projektowe oraz szkolenia użytkowników końcowych i dostęp do programu Microsoft Software Assurance.

 
Umowa MPSA


Stworzona z myślą o średnich i dużych przedsiębiorstwach z ponad 250 komputerami / użytkownikami. Umowa ta umożliwia dostęp do najnowszych rozwiązań firmy Microsoft dla przedsiębiorstw, które potrzebują zarówno rozwiązań w zakresie oprogramowania jak i usług chmurowych. Program ten umożliwia kontrolę kosztów dzięki zastosowaniu modelu rozliczeniowego za rzeczywiste wykorzystanie (pay-as-you-go).

 
MPSA – korzyści:

Atrakcyjne ceny dostosowane do potrzeb w zakresie wykorzystywanych technologii oraz wielkości potrzeb licencyjnych.

Możliwość wykupienia Microsoft Software Assurance, rozszerzonego wsparcia, które pozwala na maksymalne wykorzystanie praw licencyjnych.

Elastyczny model rozliczeniowy, który pozwala na zakup licencji w miarę rosnących potrzeb przedsiębiorstwa i natychmiastowy dostęp dla nowych użytkowników.

Panel kliencki Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC), który umożliwia dostęp do historii zakupów, potwierdzeń realizacji i innych zasobów ułatwiających szybkie zarządzanie licencjami.

Dostęp do setek zestawów multimedialnych, umożliwiających proste i szybkie zapoznanie się z oprogramowaniem oraz jego wdrożenie i szkolenie pracowników.