IT

Storage

Konsolidacja serwerów i pamięci masowych - podróż w kierunku architektury chmurowej. 

Modernizacja infrastruktury IT powinna zmierzać w stronę wirtualizacji i konsolidacji. Dlaczego? Dzięki wdrożeniu rozwiązań wirtualizacyjnych możesz sporo zyskać. Zredukować pobór energii średnio o 70 proc. i ograniczyć koszty operacyjne nawet o 50 proc. Oferowana przez Integrated Solutions usługa bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach, które przyniosą Twojej firmie wymierne korzyści. Mówiąc o infrastrukturze serwerowej najczęściej firmy zmagają się z jej różnorodnością, a przez to z problemami na poziomie zarządzania. Dwa najbardziej popularne scenariusze to niepełne wykorzystanie potencjału technicznego serwera lub jego zbyt niska wydajność. Nowoczesna firma potrzebuje infrastruktury, która będzie nadążała za jej aktualnymi potrzebami, cechowała się elastycznością, łatwym zarządzaniem i wysoką dostępnością. Wirtualizacja na poziomie warstwy serwerowej, sieciowej i pamięci masowych to także pierwszy krok w stronę architektury chmurowej. Następny dotyczy automatyzacji środowiska, udostępnienia mechanizmów rozliczania wykorzystanych zasobów oraz portali samoobsługowych. Dzięki temu możliwe staje się przekształcenie archaicznych działów IT w model pracy usługowej - IT as a Service.

 
Dla kogo?


Oferowana przez Integrated Solutions usługa jest skierowana do każdego biznesu, niezależnie od wielkości i branży, w jakiej działa firma. Sprawdza się zarówno w środowisku IT złożonym z kilku, kilkunastu, a nawet kilkuset maszyn. Efekt naszych działań to stworzenie w pełni skonsolidowanej infrastruktury, wykorzystującej wirtualizację zasobów fizycznych. Dzięki temu Twoja firma może liczyć na uzyskanie lepszego rachunku ekonomicznego, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności i dostępności infrastruktury firmowej.

 
Korzyści:

scentralizowane i przejrzyste zarządzanie całością zasobów

możliwość łatwego dostosowania wydajności urządzeń do bieżących potrzeb organizacji

możliwość szybkiego kreowania nowych zasobów

niższe koszty operacyjne

większa elastyczność biznesu, dzięki oderwaniu się od sztywnych i nieefektywnych wydajnościowo i kosztowo tradycyjnych struktur

 
Zakres oferty:

Analiza środowiska IT Klienta

Konsolidacja serwerów i pamięci masowych, realizowana na bazie urządzeń, które oferują wysoką wydajność procesów, pamięci, systemów dyskowych oraz interfejsów komunikacyjnych.

Wirtualizacja skonsolidowanych zasobów za pomocą dedykowanego oprogramowania

Automatyzacja procesów związanych z cyklem życia usług, rozliczanie i samoobsługa środowiska

Opieka serwisowa