IT

Wirtualizacja

Celem wirtualizacji jest optymalizacja środowiska informatycznego i zwiększenie efektywności istniejących komponentów infrastruktury IT.

Wirtualizacja pozwala na integrację wielu niezależnie działających systemów informatycznych oraz na uruchomienie już zintegrowanego systemu na kilku fizycznych maszynach. Skutkuje to niższym kosztem eksploatacji infrastruktury oraz równomiernym wykorzystaniem jej zasobów. Dzięki wirtualizacji środowisko IT jest lepiej przygotowane do nieustannych zmian, jakie wynikają z ciągłej potrzeby dostosowania się do szybko zmieniających się warunków biznesowych.

Integrated Solutions pomaga w przeprowadzeniu wszystkich czynności, jakie są niezbędne podczas migracji infrastruktury fizycznej do maszyn wirtualnych. Począwszy od analizy wymagań i określenia oczekiwań końcowych, aż po wdrożenie i testy akceptacyjne.

Nasi konsultanci i inżynierowie służą pomocą, aby proces wirtualizacji serwerów zakończył się sukcesem i przyniósł wymierne korzyści biznesowe i finansowe.

Korzyści:

Bardziej korzystne wykorzystanie zasobów infrastruktury IT, dzięki ich konsolidacji

Redukcja kosztów związanych zarówno z wdrażaniem jak i utrzymaniem nowych komponentów infrastruktury IT

Możliwość przenoszenia systemów zwirtualizowanych pomiędzy różnymi systemami fizycznymi

Szybsza rozbudowa i testy dzięki funkcjonalności kopiowania i klonowania wirtualnych maszyn.

Zwiększone bezpieczeństwo poprzez rozdzielenie zasobów pomiędzy różne środowiska wirtualne

Szybsze przywracania środowiska Szybsze przywracania środowiska po awarii. Dodatkowe zasoby dostępne na życzenie (funkcjonalność chmury prywatnej)

Zakres oferty

Analiza przedwdrożeniowa, określająca stan obecny, docelowy oraz wytyczająca drogę przejścia (roadmap) pomiędzy nimi

Przygotowanie planu migracji do środowiska wirtualnego

Instalacja oprogramowania wirtualizacyjnego (wraz z dostawą sprzętu, jeśli to konieczne)

Migracja maszyn fizycznych na wirtualne

Testy akceptacyjne, odtworzeniowe