Mobile

BYOD Smart Solution

BYOD Smart Solution to rozwiązanie oparte na najlepszych w swojej klasie produktach i technologiach z zakresu sieci bezprzewodowych i bezpieczeństwa. Pozwala ono uzyskać zunifikowaną obsługę klientów przewodowych i bezprzewodowych w obrębie firmy z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa, dużej elastyczności i maksymalnej automatyzacji procesów tak, aby odciążyć pracowników działów IT.

 
Dla kogo?


Dla firm, które potrzebują infrastruktury sieciowej łączącej sieć WLAN oraz LAN, którą można skalować od 100 do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników.

 
Jakie są korzyści?

Skuteczne zabezpieczenie sieci, danych i aplikacji firmowych dostępnych dla pracowników z urządzeń mobilnych.

Możliwość stworzenia bezpiecznego i wygodnego dostępu do sieci przedsiębiorstwa gościom i kontrahentom.

Wydajna obsługa nowych urządzeń w sieci.

Efektywne i kompleksowe zarządzanie polityką bezpieczeństwa w firmie.

 
Zakres oferty

Spójna platforma umożliwiająca identyfikację tożsamości użytkownika i zarządzanie polityką bezpieczeństwa dostępu do sieci przewodowej, bezprzewodowej oraz VPN.

System zarządzania i monitorowania umożliwiający zarządzanie sieciami przewodowymi, bezprzewodowymi oraz VPN za pomocą jednego interfejsu użytkownika i jednej platformy.

Sieć LAN z możliwością wydajnego podłącznia urządzeń końcowych oraz punktów dostępu bezprzewodowego.

Nowoczesna sieć bezprzewodowa WLAN.

Skalowalne oraz niezależne od typu urządzenia mobilnego rozwiązanie dostępu zdalnego VPN.