Networking

LAN + WAN

Sieci lokalne i rozległe stanowią podstawowy element nowoczesnych systemów teleinformatycznych. Poprawne zaprojektowanie infrastruktury sieci LAN/WAN ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnej komunikacji, zarówno użytkownikom wykorzystującym klasyczne rozwiązania przewodowe, jak i tym korzystającym z sieci bezprzewodowych.

Wysokowydajna, niezawodna oraz bezpieczna sieć ma bezpośredni wpływ na procesy biznesowe w firmie, gwarantując tym samym ich sprawną oraz efektywną kosztowo realizację.

 
Dla kogo?

 


Oferujemy szeroki zakres produktów oraz usług, w zależności od struktury oddziałów i potrzeb:

Sieci LAN – sieci obejmujące swym zasięgiem pojedyncze budynki, kampusy biurowe. Gwarantują najwyższą dostępną przepustowość dla użytkowników znajdujących się na niewielkich odległościach połączeń.

Sieci MAN – wykorzystywane do połączenia rozproszonych lokalizacji sieci LAN, najczęściej w obrębie miast lub gmin. Gwarantują stosunkowo wysokie przepustowości, dzięki zastosowaniu dedykowanych połączeń.

Sieci WAN – sieci pracujące na znacznych odległościach połączeń, łączące ze sobą wiele sieci LAN/MAN.

Sieci bezprzewodowe – sieci wykorzystujące łącza radiowe do transmisji danych, zarówno w obrębie sieci lokalnych (sieć WLAN) jak i tych, oferujących komunikację na dalsze odległości (systemy radiolinii).

 
Jakie są korzyści?
  • Poprawa komunikacji w firmie poprzez dobór optymalnej architektury sieci do struktury oddziałów oraz aplikacji w firmie - wpływa na wzrost produktywności i wydajności pracowników oraz obniżenie kosztów komunikacji.
 
Zakres oferty

Analizy techniczne, audyty, doradztwo produktowe oraz projektowe

Opracowywanie architektur zapewniających bezpieczną komunikację wewnątrz firmy

Projektowanie i tworzenie rozwiązań sieciowych LAN / WAN / WLAN / VPN / MPLS

Instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych

Usługi monitorowania oraz zarządzania infrastrukturą sieciową

Usługi serwisowania urządzeń oraz utrzymywania systemów teleinformatycznych