Security

Audyt / Monitorowanie

Wśród usług profesjonalnych, które oferuje Klientom nasza firma są także audyty i analizy stanu infrastruktury oraz usług sieciowych lub głosowych świadczonych przez tę infrastrukturę. Audyt bądź analiza może stanowić nieocenione źródło informacji koniecznej do dobrego i rzetelnego przygotowania migracji, nowych wdrożeń, weryfikacji optymalnego wykorzystania infrastruktury, realizacji zadań biznesowych.

 
Typy analiz obejmują:

Inwentaryzacja zasobów sprzętowych
sieci oraz analiza obecnego stanu sieci
pod względem fizycznym i logicznym.

Audyt architektury sieciowej
(fizycznej i logicznej).

Audyt wydajności sieci w kontekście
parametrów sieciowych oraz
działających w niej aplikacji.

Audyt bezpieczeństwa oraz analiza zgodności
ze standardami.

Audyty i analizy wykonywane są przez naszych najlepszych specjalistów i ekspertów, którzy od początku do końca trwania usługi pracują na rzecz Klienta i przygotowują ostateczny raport, który w uzgodnionej formie przekazują Klientowi.