Security

Bezpieczeństwo IT

Obecna sytuacja rynkowa charakteryzuje się coraz większym wykorzystaniem systemów teleinformatycznych we wszystkich aspektach prowadzenia działalności biznesowej. Tendencji tej towarzyszy wzrost wartości informacji a co za tym idzie – konieczność ich skutecznej ochrony. Kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa informacji jest czas reakcji na potencjalne zagrożenia, mogące mieć bezpośredni wpływ na prowadzony biznes.

Dzięki wdrożonej spójnej platformie monitorowania oraz wieloletniemu doświadczeniu w biznesowym podejściu do budowy bezpieczeństwa jesteśmy wyjątkowo elastyczni w realizacji zadań, związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa, bez względu na ich skalę oraz zakres.

 
Dla kogo:

Dla wszystkich.
Dla wszystkich, którzy chcą mieć pewność, iż dane istotne
dla ciągłości funkcjonowania ich firmy będą znacznie
bezpieczniejsze;

Dla firm.
Dla firm, w których w każdej chwilo trwa transfer
ważnych danych (np. danych osobowych).

 
Jakie są korzyści?

Rozwiązanie dostosowane do potrzeb
i implementujące najlepsze praktyki oraz
całodobowy monitoring bezpieczeństwa
objętych usługą systemów
teleinformatycznych.

Wiedza o zaistnieniu naruszeń bezpieczeństwa
w ramach systemów Klienta, dostarczona w czasie zdefiniowanym przez warunki umowy.

Informacja o proponowanym rozwiązaniu,
jakie należy zastosować w odniesieniu do
zagrożenia oraz możliwość natychmiastowego
podjęcia działań minimalizujących
zidentyfikowane ryzyka.

Wsparcie merytoryczne zespołu Klienta przez
ekspertów IS w zakresie obsługi incydentów
bezpieczeństwa.

Bezpowrotne usuwanie danych – w razie
potrzeby usunięcie danych z nośników
elektromagnetycznych w sposób
uniemożliwiający ich powtórne odzyskanie.

Analiza systemu, w stosunku do którego
zidentyfikowano naruszenie bezpieczeństwa,
pod kątem identyfikacji pozostawionych śladów,
wskazujących na sposób dokonania włamania
jak i jego wykonawcę.