RODO (GDPR)

Zgodnie z przyjętym przez Unię Europejską  rozporządzeniem o nazwie RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. GDPR – General Data Protection Regulation) nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zaczną funkcjonować od maja 2018 r.

W pełnym procesie dostosowania do wymagań RODO zapewniamy:

 
Korzyści

Audyty i uporządkowanie:
Dostarczenie informacji i zwiększenie świadomości o prawdziwych przebiegach strumieni danych oraz architekturze połączeń systemów przetwarzających te dane

Zgodność z wymogami (compliance):
Najlepsza zgodność, adekwatnie do poziomu zdefiniowanego ryzyka, monitorowanie zgodności (przy kontrakcje utrzymaniowym)

Szkolenie i konsultacje, warsztaty:
Wspólnie, nasi i Klienta eksperci oraz architekci interdyscyplinarni, bazując na systemach i organizacji Klienta wypracowują jak najlepsze rozwiązanie a także plan jego wdrożenia podczas szkoleń i warsztatów dot. RODO

Oferta parasolowa:
pełna oferta, w ramach której przejdziemy z Klientem przez cały proces - od szkolenia wstępnego nt. RODO do wdrożenia rozwiązań dostosowujących a nawet do utrzymania systemów Klienta

Spójna oferta integracyjno-wdrożeniowa:
uzgodnione zmiany w strukturze dostarczane są w jednym procesie, w synchronizacji ze zmianami organizacyjno-prawnymi, gdy obsługujemy także zarządzanie projektem dostosowania organizacji Klienta do RODO

Stabilność:
Nasze zaangażowanie jest długoterminowe, mamy wysokie kompetencje potwierdzone certyfikatami, współpracujemy ze sprawdzonymi parterami w zakresie teleinformatyki (ICT), bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz usług prawnych

 


Dla kogo przeznaczona jest oferta?

 

  • Przede wszystkim dla średnich i większych firm oraz organizacji, które wykorzystują złożone rozwiązania teleinformatyczne oraz systemy komputerowe i wymagają kompleksowego podejścia do wyzwań związanych z dostosowaniem do RODO
  • Wśród branż, które mogą być w szczególności odbiorcami usługi możemy wymienić: branżę finansów i ubezpieczeń, transport, handel, branżę turystyczną i wypoczynku, firmy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, instytucje ochrony zdrowia oraz firmy związane szerokopojętymi usługami informacyjnymi i nowych technologii Jednakże nie jest to pełna lista i z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że każda większa organizacji przetwarza Dane Osobowe (przynajmniej swoich pracowników)
  • Firmy i organizacje, dla których ważna jest stabilność, spójność i odpowiedzialność ich partnera biznesowego w zakresie biznesowo-technologiczno-prawnym
 
Zakres oferty

Discovery Workshop — bezpłatny:
kilkugodzinny wstępny warsztat z Klientem, na którym budujemy wspólną bazę pojęciową, poznajemy jego organizację i systemy, przedstawiamy metody działania, określamy zakres i zbieramy informacje konieczne do przedstawienia Oferty na Pełny Audyt

Pełny Audyt:
praca u Klienta z jego zespołem

Raport RODO:
na podstawie Pełnego Audytu przygotowujemy Raport RODO przedstawiający wyniki m.in. analiz dot. identyfikacji procesów przetwarzania danych, identyfikacji zbiorów z danymi osobowymi oraz innymi wrażliwymi danymi, metod przechowywania i przetwarzania danych, mechanizmów kontroli dostępu, środków zabezpieczenia przed wyciekiem danych, mechanizmów zarządzania cyklem życia danych, struktur organizacyjnych związanych z Data Governance, zdolności realizacji szczególnych wymogów wprowadzonych przez RODO (prawo do zapomnienia, profilowanie, raportowanie posiadanej wiedzy), ryzyka związanego z niezgodnością

Rekomendacje:
przedstawiają rekomendowane działania organizacyjne, procesowe, aplikacyjne oraz technologiczne i mogą zawierać m.in. Zalecenia dot.poprawy infrastruktury, procesów, aspektów bezpieczeństwa, połączeń między systemami; dodatkowych testów, audytów i konsultacji; zastosowania/wdrożenia nowych rozwiązań lub skorzystania z nowych usług

Projekty obszarowe:
na podstawie w/w rekomendacji uruchomienie poszczególnych działań dostosowawczych jako osobnych projektów, ale wspólnie synchronizowanych biorąc pod uwagę wpływ zmian na infrastrukturę i organizację Klienta oraz współzależności

Monitorowanie i utrzymanie zgodności:
usługa pozwala na stale lub cykliczne audytowanie i raportowanie stanu zgodności z RODO

Dlaczego wybrać Integrated Solutions:

Dzięki wysokim kompetencjom z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz dużemu doświadczeniu w zarządzaniu urządzeniami mobilnymi doradzamy naszym klientom przy wyborze najlepszego rozwiązania.

Nasze zespoły developerskie, architekci systemowi oraz kierownicy projektów gwarantują współpracę na najwyższym poziomie.

Dużym atutem współpracy z nami jest opieka powdrożeniowa oraz profesjonalny serwis urządzeń Apple na specjalnych warunkach.

Jak wygląda współpraca z Integrated Solutions?

  • Analizujemy sytuację oraz doradzamy wybór sprzętu i systemów
  • Projektujemy strukturę rozwiązania
  • Doradzamy w sprawach bezpieczeństwa
  • Tworzymy dedykowane aplikacje na potrzeby biznesu
  • Wdrażamy rozwiązanie oraz integrujemy je z istniejącymi systemami
  • Wspieramy, utrzymujemy i zapewniamy ciągłość biznesową całego rozwiązania