Security

VPN

VPN (Virtual Private Network) umożliwia zdalny i bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Współczesne rozwiązania tej klasy pozwalają na udostępnianie wybranych aplikacji i danych z systemów informatycznych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji.

 
Dla kogo?


Dla wszystkich, którzy chcą zapewnić bezpieczny, zdalny dostęp do firmowych zasobów.

 
Jakie są korzyści?

Niezależność od platformy sprzętowej i systemu operacyjnego.

Wykorzystanie popularnego protokołu SSL.

Ograniczenie nakładów na wsparcie ze względu na wykorzystanie rozwiązania, które nie wymaga instalowania klientów VPN.

Możliwość zastosowania uwierzytelniania użytkowników na zasadzie Single-Sign On.