Advanced Analytics & Predicitive Analytics

Prosta analityka dostępna wraz z systemami klasy ERP, CRM czy WMS zaspokaja podstawowe potrzeby biznesowe. Jednakże wraz z intensywnym rozwojem firmy oczekiwania zmieniają się – standardowe raporty prezentujące wybrany wycinek rzeczywistości nie wystarczają. Osoby decyzyjne w organizacjach chcą nie tylko wiedzieć dlaczego zachodzą pewne procesy – interesują je również ich skutki oraz możliwość przewidywania prawdopodobnych scenariuszy. W tym celu wykorzystuje się zaawansowane metody prognostyczne, czyli analitykę predykcyjną.

 
Korzyści

Dostęp do wiedzy, która nie wypływa wprost z posiadanych danych, lecz jest możliwa do wywnioskowania w oparciu o prowadzone zestawienia różnych wymiarów. Analizy można zasilić dodatkowymi danymi firm trzecich, np. firmy ICM, z którą Integrated Solutions prowadzi komercyjną współpracę.

Najczęściej zaawansowana analityka Big Data jest wykorzystywana przez:

 • działy sprzedaży oraz marketingu, celem określenia trendów w zachowaniu klientów, a w efekcie lepszego dopasowania oferty do sygnalizowanych przez nich potrzeb
 • działy compliance oraz risk w celuwykrycia trendów, które mogą wskazywać na prowadzenie spekulacji cenowychdziały ryzyka kredytowego, które bazują na danych o kliencie z różnych źródeł; Analizy są wspomagane technologią RTD (Real-Time Decision)
 • działy odpowiedzialne za SCM, celem należytego zatowarowania magazynów centralnych oraz magazynów terenowych.

Analityka predykcyjna – może stanowić uzupełnienie analityki opartej na Big Data lub też samodzielną gałąź prowadzonych przez organizację analiz. W związku z tym, że wymaga dużej ilości danych historycznych, często wykorzystuje się ją do tworzenia algorytmów typu machine learning, które pozwalają na:

 • predykcję potencjalnych awarii konkretnych urządzeń lub elementów bardziej złożonej infrastruktury, takiej jak sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, linie produkcyjne czy też tabor tramwajowo-autobusowy;
 • predykcję obciążenia sieci telekomunikacyjnych, celem optymalnego planowania przyszłych elementów infrastruktury sieciowej w przyszłościszacowania podatności danych klientów na odejścia (tzw. churn), a w efekcie podjęcie działań zapobiegawczych
 • rekomendacje wyświetlanych treści, np. w trakcie przeglądania przez potencjalnych klientów stron internetowych czy też danych przekazywanych strumieniowo na portalach społecznościowych;
 • rekomendacje wyświetlanych treści, np. w trakcie przeglądania przez potencjalnych klientów stron internetowych czy też danych przekazywanych strumieniowo na portalach społecznościowych;

Dla kogo przeznaczona jest oferta?

 

 • Działy biznesowe ( sprzedaż, marketing czy obsługa klienta), które będą mogły przełożyć efekty prowadzonych analiz na skuteczniejsze procedury obsługi i znacznie lepiej dopasowaną ofertę
 • Działy produkcji oraz zespoły odpowiadające za politykę zakupową oraz należyte zatowarowanie magazynów.
 • Działy odpowiadające za eksploatację elementów infrastruktury bądź park maszynowy.
 
Zakres oferty

Działy biznesowe ( sprzedaż, marketing czy obsługa klienta), które będą mogły przełożyć efekty prowadzonych analiz na skuteczniejsze procedury obsługi i znacznie lepiej dopasowaną ofertę

Działy produkcji oraz zespoły odpowiadające za politykę zakupową oraz należyte zatowarowanie magazynów.

Działy odpowiadające za eksploatację elementów infrastruktury bądź park maszynowy.

Dlaczego wybrać Integrated Solutions:

Dzięki wysokim kompetencjom z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz dużemu doświadczeniu w zarządzaniu urządzeniami mobilnymi doradzamy naszym klientom przy wyborze najlepszego rozwiązania.

Nasze zespoły developerskie, architekci systemowi oraz kierownicy projektów gwarantują współpracę na najwyższym poziomie.

Dużym atutem współpracy z nami jest opieka powdrożeniowa oraz profesjonalny serwis urządzeń Apple na specjalnych warunkach.

Jak wygląda współpraca z Integrated Solutions?

 • Analizujemy sytuację oraz doradzamy wybór sprzętu i systemów
 • Projektujemy strukturę rozwiązania
 • Doradzamy w sprawach bezpieczeństwa
 • Tworzymy dedykowane aplikacje na potrzeby biznesu
 • Wdrażamy rozwiązanie oraz integrujemy je z istniejącymi systemami
 • Wspieramy, utrzymujemy i zapewniamy ciągłość biznesową całego rozwiązania