Data Warehouse & Business Intelligence

Organizacje, które nie wdrożyły dotychczas hurtowni danych muszą mierzyć się z przykrymi konsekwencjami, m.in. w postaci obciążonych systemów transakcyjnych. Mogą być one efektem nie tylko prowadzenia zaawansowanych analiz ad hoc, ale również wielogodzinnego generowania skomplikowanych raportów. Tę sytuację może jednakże zmienić wdrożenie odpowiedniego narzędzia klasy Business Intelligence.

 
Korzyści

Osiągnięcie stanu tzw. Jednego Źródła Prawdy, z którego będą pochodzić wszystkie raporty biznesowe dla kadry zarządzającej. Uniknięcie bałaganu organizacyjnego oraz posiłkowania się setkami odrębnych plików.

Ustanowienie twardych reguł dostępu do danych – wydzielenie odrębnych obszarów wiedzy (dane i raporty) dla poszczególnych działów, dostępnych wedle hierarchii i potrzeb


Dla kogo przeznaczona jest oferta?

 

  • oferta skierowana jest do użytkowników biznesowych wszystkich departamentów w danej organizacji. Wdrożenie hurtowni może zacząć się od jednego lub dwóch wybranych departamentów (często są to Sprzedaż i Finanse), aby następnie rozszerzyć projekt na całą organizację
  • Dla organizacji, które chcą zadbać o jakość danych w hurtowni oraz o to, aby potrzebne dane znajdowały się w niej na czas.Rozwiązanie znajdzie zastosowanie dla pracowników technicznych danej organizacji, w szczególności w zakresie departamentu zarządzania danymi oraz departamentu IT.
 
Zakres oferty

Etap nr 1 – warsztat Discovery, którego celem jest zdefiniowanie kluczowych obszarówz których dane powinny trafić do hurtowni.

Etap nr 2 – przygotowanie projektu architektury hurtowni w oparciu o dostępną dokumentację oraz wymagania zdefiniowane na etapie Discovery (np. wybór systemu Business Intelligence)

Etap nr 3 – wdrożenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu stworzonego na etapie nr 2

Etap nr 4 – zależnie od modelu preferowanego przez daną organizację oferujemy np. szkolenia działów IT oraz użytkowników końcowych wraz ze wsparciem powdrożeniowym

Dlaczego wybrać Integrated Solutions:

Dzięki wysokim kompetencjom z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz dużemu doświadczeniu w zarządzaniu urządzeniami mobilnymi doradzamy naszym klientom przy wyborze najlepszego rozwiązania.

Nasze zespoły developerskie, architekci systemowi oraz kierownicy projektów gwarantują współpracę na najwyższym poziomie.

Dużym atutem współpracy z nami jest opieka powdrożeniowa oraz profesjonalny serwis urządzeń Apple na specjalnych warunkach.

Jak wygląda współpraca z Integrated Solutions?

  • Analizujemy sytuację oraz doradzamy wybór sprzętu i systemów
  • Projektujemy strukturę rozwiązania
  • Doradzamy w sprawach bezpieczeństwa
  • Tworzymy dedykowane aplikacje na potrzeby biznesu
  • Wdrażamy rozwiązanie oraz integrujemy je z istniejącymi systemami
  • Wspieramy, utrzymujemy i zapewniamy ciągłość biznesową całego rozwiązania