IT Infrastructure Administration

Infrastruktura informatyczna nie musi być utrzymywana przez użytkującą ją organizację. Istnieje kilka modeli podejścia do takiego zagadnienia, które mogą być realizowane w zestawieniu z potrzebami oraz ograniczeniami konkretnych organizacji. Jako Integrated Solutions staramy się do tego zagadnienia podejść możliwie elastycznie, zapewniając nie tylko możliwość zdalnego administrowania infrastrukturą klienta, ale także oferując możliwość jej kolokacji czy wręcz udostępniania uzgodnionych zasobów informatycznych jako usługi.

 
Korzyści

Gwarantowane SLA

Możliwość scedowania części lub całości odpowiedzialności za utrzymywaną infrastrukturę, w zależności od wybranego modelu obsługi.

Możliwość dynamicznego skalowania zasobów infrastruktury, w zależności od chwilowych (peak) oraz planowanych (growth) potrzeb

Obsługa incydentów poprzez profesjonalny system ticketowy

Możliwość realizacji planowych prac projektowych (np. migracje, upgrade czy roll-out) w ramach godzin przypisanych do konkretnego modelu utrzymania lub jako dodatkowy projekt

Zawsze aktualna dokumentacja wykorzystywanej infrastruktury informatycznej

Stały dostęp do profesjonalistów - możliwość organizacji szkoleń


Dla kogo przeznaczona jest oferta?

 

  • Działy IT, które nie pracują w trybie 24/7 w organizacji
  • Małe i średnie firmy, które nie chcą utrzymywać swoich własnych zasobów ludzkich w tym zakresie
  • Duże organizacje, które zlecają obsługę wybranych środowisk informatycznych firmom zewnętrznym, ze względu na specyficzne wymagania biznesu np. wykorzystywane w trybie 24/7 hurtownie danych
 
Zakres oferty

Audyt stanu obecnego infrastruktury będącej przedmiotem przyszłego utrzymania, którego efektem będzie sporządzenie dokumentacji.

Przygotowanie wariantowej propozycji przejęcia utrzymania, z różnymi poziomami SLA

Po akceptacji oferty świadczenie tranzycji systemu, w trakcie której zostanie sporządzona finalna dokumentacja, zostaną ustanowione i przetestowane procedury zgłaszania błędów poprzez skonfigurowany wcześniej system ticketowy oraz będą ustalone przedziały i formatki na potrzeby generowania raportów cyklicznych dotyczących infrastruktury

Po okresie tranzycji (zależnie od wielkości przejmowanej infrastruktury) świadczenie usług serwisowych, zgodnie z zakontraktowanym SLA, przez okres kilku miesięcy lub lat

Dlaczego wybrać Integrated Solutions:

Dzięki wysokim kompetencjom z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz dużemu doświadczeniu w zarządzaniu urządzeniami mobilnymi doradzamy naszym klientom przy wyborze najlepszego rozwiązania.

Nasze zespoły developerskie, architekci systemowi oraz kierownicy projektów gwarantują współpracę na najwyższym poziomie.

Dużym atutem współpracy z nami jest opieka powdrożeniowa oraz profesjonalny serwis urządzeń Apple na specjalnych warunkach.

Jak wygląda współpraca z Integrated Solutions?

  • Analizujemy sytuację oraz doradzamy wybór sprzętu i systemów
  • Projektujemy strukturę rozwiązania
  • Doradzamy w sprawach bezpieczeństwa
  • Tworzymy dedykowane aplikacje na potrzeby biznesu
  • Wdrażamy rozwiązanie oraz integrujemy je z istniejącymi systemami
  • Wspieramy, utrzymujemy i zapewniamy ciągłość biznesową całego rozwiązania