Jeden Numer – nowoczesny sposób kontaktu z mieszkańcami

Czym jest Jeden Numer?

Jeden Numer jest platformą wielokanałowej komunikacji pomiędzy mieszkańcami a pracownikami urzędu miasta oraz podległych jednostek. Jeden Numer integruje dedykowany numer telefoniczny, portal internetowy i aplikację mobilną dla mieszkańców z CRM (Customer Relationship Management) i Contact Center urzędu.

Główne funkcjonalności rozwiązania

Rejestracja zgłoszeń mieszkańców za pomocą dedykowanego portalu lub aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna dostępna jest na platformach Android oraz iOS. Jest bezpłatna i poza możliwością przesyłania zgłoszeń umożliwia także mieszkańcom otrzymywanie powiadomień od urzędu.

Systemem CRM do obsługi zgłoszeń umożliwia zdefiniowanie indywidualnych procesów interwencyjnych dla poszczególnych kategorii zgłoszeń. Po weryfikacji i przekazaniu zgłoszenia do realizacji, system automatycznie generuje zadania dla odpowiednich jednostek podległych, odpowiedzialnych za dany obszar interwencyjny.

Funkcja automatycznego przydzielania zadań umożliwia zdefiniowanie jednostek organizacyjnych do obsługi zgłoszeń oraz przypisanie do nich odpowiednich urzędników. System automatycznie generuje zadania konieczne do rozwiązania problemu.

Automatyzacja obsługi telefonicznej w oparciu o Contact Center. Połączenia telefoniczne są kierowane do właściwych pracowników urzędu zgodnie z wyborem, którego dokonał dzwoniący na początku połączenia. Poza obsługą telefoniczną Contact Center może być również wykorzystane w innych kanałach komunikacyjnych, np. email lub czat.

Raporty i analizy udostępniane są w postaci wykresów. Moduł zaawansowanego wyszukiwania umożliwia stosowanie różnych reguł filtrowania danych oraz ich eksportu do formatu xls w celu dalszej analizy.

Rozwiązanie obejmuje również usługi opcjonalne:

  • usługi telekomunikacyjne Orange zapewniające komunikację elementów rozwiązania z infrastrukturą urzędu miasta
  • wsparcie przygotowania organizacyjnego urzędu do wdrożenia rozwiązania Jeden Numer
  • udostępnienie agentów do obsługi zgłoszeń w CRM.

Od strony technologicznej Smart City to połączenie czterech procesów, które budują inteligencję naszej oferty. Automatyka, system, analiza i optymalizacja – w ten sposób dostarczamy narzędzia do tworzenia aglomeracji 2.0.

Dla kogo Jeden Numer?

Jeden Numer to nowa jakość w komunikacji mieszkańców z urzędem miasta. Jest doskonałym narzędziem wspierającym zarządzanie miastem i zwiększającym zaangażowanie jego mieszkańców.

Mieszkańcy zyskują łatwy kontakt z urzędem miasta, możliwość śledzenia zgłoszonej przez siebie sprawy a w rezultacie, lepiej zarządzane i przyjazne miasto. Uzyskują dowolną informację o działaniach podejmowanych przez urząd lub mogą zgłosić incydent - niezależnie od pory dnia, lokalizacji czy urządzenia jakim dysponują. Otrzymują powiadamiania o wydarzeniach lub ostrzeżenia o zagrożeniach na danym terenie.

Władze miasta zyskują usystematyzowaną wiedzę o tym, co dzieje się na terenie miasta oraz lepiej identyfikują problemy najbardziej istotne dla mieszkańców. Dzięki bieżącemu dostępowi do zgłaszanych spraw mogą lepiej zarządzać wewnętrznymi procesami organizacyjnymi. Zbiorcze raporty pozwalają znacznie usprawnić planowanie i podejmowanie decyzji.

 
Korzyści - Jeden Numer w Twoim mieście

ułatwia kontakt mieszkańca z urzędem – umożliwiając przesyłanie zgłoszeń w trybie 24/7 niezależnie od lokalizacji czy posiadanego urządzenia

usprawnia działanie operacyjne jednostek, dzięki zautomatyzowaniu większości procesów

usprawnia pracę urzędników – lepsza selekcja zgłoszeń to mniej przekierowanych spraw

umożliwia powiadamianie mieszkańców o wydarzeniach lub zagrożeniach

ułatwia planowanie i podejmowanie decyzji urzędniczych dzięki analizie danych ze zgłoszeń

podnosi jakość zarządzania miastem