Services

Konsulting

Usługi konsultacyjne stanowią wyróżnik firm integratorskich. Są podstawą działania i dzięki nim także nasza firma, Integrated Solutions, wspiera Klientów w ramach swoich unikalnych kompetencji oraz bogatemu i różnorodnemu doświadczeniu. Elementem większości projektów wdrożeniowych i integracyjnych zawsze są konsultacje, zarówno na etapie przedsprzedaży (presales) jak i w trakcie realizacji (delivery/implementation) oraz po jego zamknięciu (postsales). Nierzadko też klienci zamawiają wprost usługę konsultacyjną, w której Integrated Solutions wspiera Dział sieciowy, Techniczny, IT oraz Zarząd firmy Klienta swoim doświadczeniem i najlepszą praktyką .

Elementem większości projektów wdrożeniowych i integracyjnych zawsze są konsultacje, zarówno na etapie przedsprzedaży, jak i w trakcie realizacji oraz po jego zamknięciu.

Jeżeli usługa konsultacyjna nie jest przez Klienta ograniczona do części czysto technicznej to podczas jej realizacji na samym początku staramy się zrozumieć jej kontekst biznesowy, potrzeby Klienta i jego uwarunkowania nie tylko w zakresie technicznym, definiujemy też wspólnie założenia usługi oraz sposób jej realizacji.

Nasza perspektywa jest także szersza niż u innych integratorów obecnych na rynku dzięki dostępnemu nam doświadczeniu operatorskiemu jakie zapewnia obecność w Grupie Orange Polska. Możemy korzystać i korzystamy z ich doświadczeń oraz bazy infrastrukturalno-sprzętowej tworząc unikalne rozwiązania i dzięki temu zdobywając doświadczenie niedostępne innym integratorom w takiej skali.

Obecnie do Państwa dyspozycji jest kilkunastoosobowy zespół inżynierów wsparcia sprzedaży (presales) doświadczony w pracy z różnymi technologiami sieciowymi oraz IT, w tym m.in.: Cisco, IronPort, Alcatel-Lucent, Juniper, F5, Huawei, Fortinet, Infoblox, Gigamon, Nec, Riverbed, Ruckuss Wireless, Aruba. Cały czas budujemy nasz zespół powiększając go o specjalistów i ekspertów technologicznych by finalnie objąć swoim zakresem większość rynku ICT.