Services

Wsparcie Informatyczne Przedsiębiorstw

This IS WIP

Integrated Solutions może zapewnić kompleksowe wsparcie użytkowników komputerów w przedsiębiorstwie. Rozwiązywać ich problemy z oprogramowaniem i sprzętem oraz realizować wnioski o zmiany w programach i sprzęcie. Katalog usług jest bogaty, ale jego podstawę stanowią dwa elementy:

  • Centrum obsługi (ang. service desk) – zdalne wsparcie użytkowników końcowych przez informatyków. Usługa realizowana jest poprzez telefon, mail i z wykorzystaniem technologii pulpitu zdalnego. Przy dobrej organizacji pozwala rozwiązać większość zgłaszanych incydentów i wniosków.
  • Wsparcie bezpośrednie – świadczone w lokalizacji użytkownika, jeżeli nie jest możliwe zdalne rozwiązanie problemu. Usługa ta obejmuje naprawy.

Zlecanie wyspecjalizowanemu partnerowi realizacji pomocniczych funkcji przedsiębiorstwa jest coraz powszechniejszą praktyką. Wydziel wsparcie informatyczne. Zleć je wyspecjalizowanej firmie, będącej częścią stabilnej grupy kapitałowej.

 
Dla kogo?


Dla małych i dużych firm, które dochodzą do wniosku, że czas związany z rozwiązywaniem problemów informatycznych jest dla nich zbyt cenny, a jakość obsługi informatycznej – za niska.

Dla małych firm, dla których utrzymywanie działu IT jest z reguły nieopłacalne, bo skala potrzeb nie zapewnia pracy dla całego etatu.

Dla średnich firm, dla których problemem może być dostęp do informatyków o wysokich i rzadkich specjalnościach.

Dla dużych firm powierzenie obsługi informatycznej partnerowi uprości zarządzanie informatyką, która stanie się transparentną funkcją służącą realizacji podstawowych celów biznesowych na ustalonym poziomie jakości, a przede wszystkim ciągłości.

 
Jakie są korzyści?

Obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, a także – dzięki dzierżawie sprzętu – zastąpienie nakładów inwestycyjnych kosztami operacyjnymi.

Profesjonalna obsługa systemów informatycznych, dostęp – przez kolejne linie wsparcia – do inżynierów wszelkich specjalności, bez ryzyka czasowej niedostępności.

Dostęp do know-how i możliwość wykorzystania informatyki do zyskania przewagi konkurencyjnej.

Pewność ciągłości działania – wielkość Grupy Kapitałowej Orange Polska, międzynarodowa skala działania, nadzór giełdy i znaczenie dla gospodarki są rękojmią ciągłości działania, praktycznie nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej oraz najwyższych standardów etyki w biznesie.

Ustalenie wymiernego poziomu świadczenia usług (SLA - Service Level Agreement) w połączeniu z pewnością ciągłości działania obniża ryzyko operacyjne i pozwala skoncentrować się na core businessie.

 
Zakres oferty

Centrum obsługi – zdalne wsparcie użytkowników końcowych przez konsultantów, którzy są wykwalifikowanymi informatykami. Może dotyczyć oprogramowania standardowego oraz (po dodatkowym szkoleniu) aplikacji biznesowych.

Wsparcie bezpośrednie – wsparcie świadczone w lokalizacji użytkownika. W zależności od intensywności zgłoszeń realizowane jest przez pracowników wzywanych do lokalizacji lub przebywających tam na stałe. Może polegać na zatrudnieniu pracowników klienta.

Administrowanie serwerami standardowymi (np. Microsoft Exchange) i specjalistycznymi.

Inne usługi „szyte na miarę”, np. zarządzanie konfiguracjami stacji roboczych, infrastruktura pulpitu wirtualnego (VDI), wdrożenia, konfiguracje i migracje.

Sprzęt i licencje.

Doradztwo i audyt.