Data Governance & Data Quality

Liczba systemów informatycznych w przedsiębiorstwach stale rośnie – oprócz rozwiązań klasy ERP firmy implementują także narzędzia CRM, Data Warehouse, Corporate Performance Management czy Marketing Automation. Wiąże się to z licznymi wyzwaniami w postaci odpowiedzialności za dane: ich przepływu, bieżącej fizycznej lokalizacji, dostępności czy bezpieczeństwa. Odpowiedzią na potrzebę dobrej organizacji danych w przedsiębiorstwie może być Data Governance – sposób na efektywne zarządzanie danymi.

 
Korzyści

Z naszego doświadczenia Data Governance pomaga organizacjom odpowiadać na następujące pytania:

 • Jakie typy danych posiadamy i jakiej są one jakości
 • Gdzie te dane przetrzymujemy i jak je przetwarzamy
 • Skąd dane pochodzą, jakie są źródła zewnętrzne danych i do czego dane używamy – jakie jest przeznaczenie (destynacja danych)
 • Kto jest właścicielem danych (wewnętrznym biznesowym i zewnętrznym, np. dane osobowe)
 • Jak zabezpieczamy dane

W praktyce Data Governance definiuje 3 główne obszary zakresu swojego działania, w ramach których realizowane są działania zarządcze, audytowe i kontrolne.

Zarządzanie jakością danycha. Ustalanie kryteriów i miar jakości
b. Ustalanie zasad utrzymania i monitorowania jakości

Zarządzanie bezpieczeństwem danych
a. Ustalenie kryteriów i klas bezpieczeństwa (prywatności) danych
b. Ustalenie zasad dostępu, wglądu i modyfikacji, usuwania danych

Zarządzanie przetwarzaniem danych
a. Ustalenie typów i klas danych przetwarzanych, ich pochodzenia i właścicielstwa
b. Ustalenie głównych etapów przetwarzania danych – cyklu życia
c. Ustalenie zasad gromadzenie, przetrzymywania, przetwarzania (provenance) i usuwania danych

 

Data Quality

Często firmy decydują się na wykonanie mniejszego kroku. Jest nim zarządzanie jakością danych, czyli Data Quality. To niezbędny etap na drodze do kompletnej polityki Data Governance. Jego zaletami są mniejsza czasochłonność oraz obecność sprawdzonych narzędzi do czyszczenia danych. Na skuteczność Data Quality wpływa m.in. możliwość walidacji danych już na etapie wprowadzania ich do systemów informatycznych.

Na Data Quality składają się dwa wymiary świadczonej przez Integrated Solutions usługi:

 • Jednorazowa usługa czyszczenia danych polegająca na analizie stanu obecnego, a następnie implementacji mechanizmów czyszczących dane. W efekcie óżne dane, np. teleadresowe, sprowadzone są w wspólnego mianownika
 • Implementacyjna cyklicznych mechanizmów walidacyjnych, np.stworzenie mechanizmu ładowania Centralnej Bazy Klienta wraz ze stałą aktualizacją danych z wykorzystaniem mechanizmów klasy MDM (ang. Master Data Management).

Dla kogo przeznaczona jest oferta?

 

 • Osób na stanowisku Chief Data Officer oraz zespołów, które zajmują się zarządzaniem danymi w organizacji
 • Działów IT, które odpowiadają za udaną implementację narzędzi wspierających zastosowanie wypracowanych procesów w ramach Data Governance bądź też implementację mechanizmów realizowanych przez narzędzia wspierające Data Quality.
 • Użytkowników biznesowych, dla których jednoznaczne określenie właścicielstwa danych w organizacji oraz stałe dbanie o ich jakość są warunkiem sprawnego podejmowania decyzji.Zakres oferty
 • Przeprowadzenie warsztatu Discovery, w trakcie którego zdefiniowane zostaną główne pojęcia Data GovernanceWarsztaty prowadzone są w oparciu o wieloletnią metodykę. Efektem warsztatów jest udzielenie rekomendacji obszarów do audytuoraz określenie zespołu potrzebnego do realizacji projektu po stronie klienta.
 • Przeprowadzenie audytu stanu obecnego w organizacji. Audyt dzieli się na 2 obszary: procesów biznesowych oraz środowisk IT
 • Dopiero należyte przeprowadzenie prac audytowych może skutkować implementacją nowych polityk zarządzania danymi, np. zgodnie z poniższymi obszarami:
  • Zapewnienie zgodności z polityką IT governance,
  • Zarządzanie architekturą danych – w sensie architektury korporacyjnej danych,
  • Zarządzanie usługami IT,
  • Zarządzaniem danymi podstawowymi MDM,
  • Zarządzaniem treścią i dokumentami,
  • Zarządzanie zmianą.
 • Proponowane narzędzie informatyczne winno odzwierciedlać założenia poczynione na etapie audytu procesów biznesowych. Technologia jest tutaj sprawą wtórną, a Integrated Solutionsjako partner wielu międzynarodowych producentów ma możliwość zaproponowania odpowiednich technologii wspierających powyższe.

Dlaczego wybrać Integrated Solutions:

Dzięki wysokim kompetencjom z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz dużemu doświadczeniu w zarządzaniu urządzeniami mobilnymi doradzamy naszym klientom przy wyborze najlepszego rozwiązania.

Nasze zespoły developerskie, architekci systemowi oraz kierownicy projektów gwarantują współpracę na najwyższym poziomie.

Dużym atutem współpracy z nami jest opieka powdrożeniowa oraz profesjonalny serwis urządzeń Apple na specjalnych warunkach.

Jak wygląda współpraca z Integrated Solutions?

 • Analizujemy sytuację oraz doradzamy wybór sprzętu i systemów
 • Projektujemy strukturę rozwiązania
 • Doradzamy w sprawach bezpieczeństwa
 • Tworzymy dedykowane aplikacje na potrzeby biznesu
 • Wdrażamy rozwiązanie oraz integrujemy je z istniejącymi systemami
 • Wspieramy, utrzymujemy i zapewniamy ciągłość biznesową całego rozwiązania